O Muzeum

Aktualności

Informator

Panorama Wnętrz

Galeria

Historia Kęt

Zabytki Kęt

Kontakt

Sobota, 24 lutego 2024


Ekspozycja artystyczna:

Zbiory artystyczne muzeum obejmują sztukę sakralną oraz niewielką galerię obrazów miejscowych twórców.
Do najciekawszych eksponatów należą barokowe drewniane rzeźby: nieznana święta z końca wieku XVII lub poczatku wieku XVIII, XVII-wieczna figura świątobliwej Ludowiki kęckiej, płaskorzeźba Matka Boska Niepokalana z wieku XVIII oraz pochodzący z początku XIX w. święty Florian. Kolekcję rzeźbiarską uzupełniają: gipsowa XIX-wieczna statua świętego Antoniego Padewskiego, niewielkie figury: Święta Rodzina, Chrystus Bolesny i Najświętsza Maria Panna oraz dwa XIX-wieczne krucyfiksy. Na uwagę zasługują także wytwory miejscowej snycerki: zdobione ornamentem kwiatowym dekoracje pasowe prawdopodobnie z ołtarza, bogato rzeźbiona rama, pochodząca prawdopodobnie z kościoła pw. św. Małgorzaty i Katarzyny oraz feretron w formie kapliczki w stylu neogotyckim z umieszczoną w środku grupą Ukrzyżowania, której figurki wykonano z biskwitu. Obok w gablocie prezentowane są kropielnice i inne naczynia kościelne z XVIII i XIX w., XIX-wieczne książeczki do nabożeństwa oraz rękopiśmienny brewiarz z 1740 r.
Na przeciwległej ścianie oglądać można kolekcję malarstwa świeckiego. Na uwagę zasługują trzy XIX-wieczne portrety olejne kęckich mieszczan. Obok niewielkie obrazki kęckich artystów: Górnicza wioska Stefana Etgensa z 1935 r., Drewniany dom przy ul. Klasztornej (l. 70. XX w.) Jana Grabowskiego (członka bielskiej grupy "Beskid"), widok na fabrykę E. Zajączka z 1933 r. sygnowany literą "R" oraz pejzaż z brzozami autorstwa Eugeniusza Rogalskiego z 1965 r.

<< POWRÓT