O Muzeum

Aktualności

Informator

Panorama Wnętrz

Galeria

Historia Kęt

Zabytki Kęt

Kontakt

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Budynek muzeum
Fragment ekspozycji etnograficznej. Okucie dyszla wozu (1879)
Fragment ekspozycji historycznej. Na pierwszym planie armatki miejskie - wiwatówki (1777), za nimi sztandar OSP Kęty z 1924 r.
Fragment ekspozycji artystycznej: rzeźba sakralna. Pośrodku rzeźba nieznanej świętej (XVII/XVIII w.), poniżej Święta Rodzina (XVIII w.) oraz świątobliwa Ludowika kęcka (XVII w.), po lewej Święty Antoni z Padwy (XIX w.), po prawej Chrystus Bolesny i Najświętsza Maria Panna (XIX/XX w.), powyżej płaskorzeźba Matka Boska Niepokalana (XVIII w.) oraz krucyfiksy (XIX w.)
Fragment ekspozycji historycznej. Pamiątki cechowe: księgi (XVII-XX w.), pieczęcie (XVIII-XX w.), w tle mapa Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego (k. w. XVI)
Świątobliwa Ludowika z Kęt, drewno polichromowane (XVII w.)
Fragment ekspozycji mieszczańskiej. Pamiętniki (I poł. XIX w. i lata 30-40. XX w), listy (k. XIX w. i pocz. XX w.), kałamarz (XIX/XX w.), pióro (okres międzywojenny), fotografia wizytowa pani Kohn (k. XIX w.)
Fragment ekspozycji etnograficznej. Strój laski
Fragment ekspozycji etnograficznej. Faski na masło
Fragment ekspozycji artystycznej: galeria malarstwa. (od lewej) Portrety: kobieta i mężczyzna (ok. poł. XIX w.), starsza kobieta (XIX w.); poniżej: Zbigniew Bielewicz: Widok na północną pierzeję Rynku w Kętach (1934) oraz obraz sygn. "R" przedstawiający Fabrykę E. Zajaczka przy ul. Sobieskiego w Kętach (1933)
Karta z atlasu Orteliusa, wydanie z roku 1598, zawierająca mapy Pomorza, Inflant oraz Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego
Dokument wydany przez burmistrza i radę miasta Kęt, potwierdzający przywileje sądowe cechu piekarzy, rękopis na pergaminie (1593)
Fragment ekspozycji mieszczańskiej: salonik. Kanapa i fotel (XIX w.), kilim (okres międzywojenny), popiersie ks. Jana Dzierżonia (pocz. XX w.), przedmioty codziennego użytku (XIX-XX w.)
Fragment ekspozycji historycznej. Księgi cechowe (XVII w.)