O Muzeum

Aktualności

Informator

Panorama Wnętrz

Galeria

Historia Kęt

Zabytki Kęt

Kontakt

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Konserwacja kęckich ksiąg cechowych
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Zakończył się projekt "Konserwacja kęckich ksiąg cechowych", który objął 11 ksiąg cechowych znajdujących się w zbiorach Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum złożyło wniosek o dotację w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, konkretnie do programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych. Wniosek obejmował konserwację wymagających tego zabiegu 11 ksiąg cechowych z lat 1621-1936. Całość prac konserwatorskich kosztowała 70.628,- zł, natomiast Minister przyznał na ten cel muzeum dotację w wysokości 50 tys. zł, co stanowi 70,79 proc. całości kosztów projektu, którego realizacja trwała do końca października 2010 r.
Rok wcześniej ze środków własnych muzeum poddało konserwacji najbardziej zniszczoną księgę cechową oraz 4 luźne dokumenty. Bez pomocy z zewnątrz, przy własnych możliwościach finansowych konserwacja całego zbioru ksiąg cechowych trwałaby zapewne ponad 10 lat. Jednak dzięki realizacji projektu wyjątkowo bogaty zbiór dokumentów i ksiąg cechowych w zbiorach Muzeum w Kętach jest już obecnie w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo podczas zabiegów konserwatorskich księgi zostały w całości zeskanowane, dzięki czemu naukowcy i studenci, którzy często zaglądają do nich w celach badawczych, nie muszą już brać ich do ręki.
Trzeba też dodać, że wniosek kęckiego muzeum w priorytecie Wspieranie działań muzealnych został sklasyfikowany na wysokim, 12. miejscu wśród wszystkich 79 wniosków rozpatrzonych pozytywnie.

W ramach projektu konserwacji poddane zostały następujące księgi:
1. Księga cechu sukienników w Kętach, z lat 1666-1919 [MK/H/698],
2. Księga cechu krawców w Kętach, z lat 1621-1791 [MK/H/699],
3. Księga cechu piekarskiego w Kętach, z lat 1836-1936 [MK/H/693],
4. Księga cechu krawców w Kętach, z lat 1793-1891 [MK/H/694],
5. Księga cechu piekarskiego w Kętach, z 1757 r. [MK/H/695],
6. Księga cechu krawieckiego w Kętach, z lat 1642-1909 [MK/H/700],
7. Księga cechu piekarskiego w Kętach, z lat 1646-1894 [MK/H/696],
8. Księga cechu szewców - rejestr dochodów gospody w Kętach, z lat 1858-1930 [MK/H/86],
9. Księga cechu szewców w Kętach, z lat 1884-1913 [MK/H/50],
10. Księga cechu tkackiego i barchanników w Kętach, z lat 1756-1857 [MK/H/697],
11. Księga cechu barchanników w Kętach, z lat 1664-1829 [MK/H/1490]