O Muzeum

Aktualności

Informator

Panorama Wnętrz

Galeria

Historia Kęt

Zabytki Kęt

Kontakt

Sobota, 24 lutego 2024
Polityka Jakości

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach


Dyrekcja i Pracownicy Muzeum, pragnąc godnie wypełniać ostatnią wolę swojego Patrona, wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008.
Pamiątki pozostawione przez Aleksandra Kłosińskiego zasługują na miano dóbr kultury i stanowią trzon muzealnych zbiorów. Naszym zadaniem jest podtrzymanie wspaniałej kolekcjonerskiej tradycji gromadzenia, zachowania, udostępnienia i upowszechnienia pamiątek związanych z Miastem Kęty i jego najbliższą okolicą, wzbogaconej o badanie przeszłości tego miejsca.
Określone statutowo cele wyznaczają codzienną pracę naszego Muzeum. My jednak wkładamy w ich wypełnianie pasję i zamiłowanie do piękna, dzięki czemu gwarantujemy Gościom przeżycie niepowtarzalnego, historycznego "spaceru po Kętach".
Rozpoznawanie i rozumienie potrzeb Klientów, a także starania o najwyższe kwalifikacje pracowników i ich rozwój zawodowy są dla nas najwyższą wartością.
Dla Państwa chcemy stworzyć z naszego Muzeum miejsca atrakcyjne i przyjazne dla Zwiedzających.
W imieniu wszystkich Pracowników Muzeum i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów jakościowych oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością. Deklaruję również osobiste zaangażowanie w celu zapewnienia środków i warunków do realizacji niniejszej Polityki Jakości.

Dyrektor Muzeum
Mgr Zbigniew Matejko

Kęty 23.04.2010 r.