O Muzeum

Aktualności

Informator

Panorama Wnętrz

Galeria

Historia Kęt

Zabytki Kęt

Kontakt

Sobota, 24 lutego 2024
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

adres: 32-650 Kęty, Rynek 16

telefon/fax: (033) 845 31 07

e-mail:


Godziny otwarcia muzeum:

poniedziałek - nieczynne
wtorek - 1000-1500
środa - 1000-1500
czwartek - 1200-1700
piątek - 1000-1500
sobota - nieczynne
niedziela - 1300-1700

Opłata za zwiedzanie muzeum:

bilet normalny - 3 zł
bilet ulgowy - 1,5 zł
opłata za przewodnika - 7 zł
w niedzielę wstęp bezpłatny

Zasady zwiedzania Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach:

1. Podczas zwiedzania obowiązuje kategoryczny zakaz
dotykania eksponatów.
2. W salach ekspozycyjnych muzeum obowiązuje kategoryczny
zakaz spożywania posiłków i napojów.
3. Zwiedzanie grupowe możliwe jest tylko z przewodnikiem.
4. Jednorazowo muzeum może zwiedzać tylko jedna grupa.
5. W przypadku grup dzieci i młodzieży liczących więcej niż 25
osób wymagana jest obecność drugiego opiekuna.
6. W salach muzeum obowiązuje kategoryczny zakaz
wykonywania zdjęć z wykorzystaniem lampy błyskowej
i statywu, dotyczy to zdjęć wykonywanych w celach prywatnych.
Przez cel prywatny rozumie się gromadzenie wizerunków
obiektów bez prawa do ich upubliczniania lub druku i które nie
służą bezpośrednio, ani pośrednio osiąganiu zysku lub
pozyskiwaniu środków finansowych. Amatorskie fotografowanie
i filmowanie musi być zgodne z zasadami bezpieczeństwa
zbiorów i wymogami konserwatorskimi. Rejestracja odbywa się w
obecności pracownika muzeum i w przypadku uznania
przekroczenia powyższych zasad musi zostać przerwana na
każde żądanie pracownika Muzeum
7. W przypadku potrzeby wykonywania zdjęć eksponatów w
celach komercyjnych konieczna jest zgoda Dyrektora Muzeum.
Cennik pozwolenia na wykonanie zdjęć w celach komercyjnych
regulowany jest przez zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora
Muzeum z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Oferta edukacyjna - lekcje i warsztaty muzealne.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów, a także zorganizowane grupy lub indywidualnie, do skorzystania z dodatkowej oferty edukacyjnej - lekcji i warsztatów muzealnych, przygotowanych i prowadzonych przez pracowników placówki w oparciu o muzealne zbiory. Poniżej podajemy propozycje tematów zajęć - w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 845 31 07) lub osobisty, najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Jeśli mają Państwo własne propozycje tematów - prosimy o skonsultowanie ich z pracownikami muzeum. Koszt udziału grupy w lekcji muzealnej to 25 zł (cena jednostkowa obejmuje 45 minut).
W ramach oferty edukacyjnej poza lekcjami muzealnymi, Nasza placówka zaprasza na aktywne warsztaty historyczne i etnograficzne. Cena warsztatów jest uzależniona od ilości osób biorących w nich udział. Cena za udział 1 osoby wynosi 2,50 zł (z wyjątkiem warsztatów tkactwa artystycznego – 5zł/1 osobę). Warsztaty trwają od 45 do 90 minut (z wyjątkiem warsztatów tkactwa artystycznego od 90 do 120 minut). Wydłużenie czasu trwania lekcji lub warsztatów ponad przyjęty czas, wiąże się z wykupieniem kolejnej godziny. Po wykupieniu biletów wstępu, udział w lekcjach i warsztatach można połączyć ze zwiedzaniem stałej ekspozycji Muzeum.

Lista tematów lekcji muzealnych:

Historia

Przedszkola i szkoły podstawowe
1. Schadzka braci cechowych - zwyczaje braci rzemieślniczej
(warsztaty).
2. Słowa dawniej zapisane - historia pisma (warsztaty).
3. Historia Kęt (warsztaty).
Szkoły ponadpodstawowe
1. Cechy rzemieślnicze.
2. Schadzka braci cechowych - zwyczaje braci cechowej.
3. Lokacje miejskie na przykładzie Kęt.
4. Znani z Kęt.
5. Św. Jan Kanty - profesor z Kęt.
6. Wielka historia w małym mieście.
7. Legiony J. Piłsudskiego w Kętach.
8. Księstwo Oświęcimskie i Zamek Wołek.
9. Kęccy Żydzi.
10. Kęty w dawnych dokumentach - historia, dyplomatyka,
archiwistyka.
11. Kęty w czasie II wojny światowej.
12. Klasztor oo. Franciszkanów w Kętach

Sztuka

Szkoły ponadpodstawowe
1. Muzeum; rola i funkcjonowanie - zagadnienia kolekcjonerstwa
i jego znaczenia dla podtrzymania pamięci historycznej.
2. Barok - omówienie na przykładzie Kościoła św. Jana Kantego
w Kętach.
3. Zabytki architektury sakralnej w Kętach.
4. Techniki malarskie.
5. Techniki rzeźbiarskie.

Etnografia

1. Zabawki naszych dziadków.
2. Życie codzienne na dawnej wsi w okolicach Kęt.
3. Strój regionalny mieszkańców gminy Kęty.
4. Tkactwo tradycyjne i artystyczne (warsztaty).
5. Ludowe zdobnictwo bibułkowe (warsztaty).
7. Tradycyjne malarstwo na szkle (warsztaty).
8. Doroczne obrzędy w Kętach i okolicy.
9. Wielkanocne obrzędy i zwyczaje w Kętach i okolicy.
10. Pisanki - znaczenie symboliczne oraz metody zdobień
(warsztaty).
11. Zielone Świątki w miejscowych obrzędach i zwyczajach.
12. Święty Mikołaj wczoraj i dziś.
13. Obrzędy i zwyczaje związane z okresem Świąt Bożego
Narodzenia w Kętach i okolicy.
14. Sztuka w obrzędach i zwyczajach bożonarodzeniowych
(warsztaty).

Regulamin lekcji i warsztatów muzealnych w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego;

1. Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-14.30

2. Zamawiając lekcję należy określić: temat lekcji, termin zajęć, liczbę uczestników (w przypadku warsztatów grupa nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaj szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefon kontaktowy.
3. Nie prowadzimy zajęć z grupami, które wcześniej nie umówiły się na lekcję.
4. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację najpóźniej 1 dzień przed ustalonymi zajęciami.
5. Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00 w budynkach Muzeum, Rynek 16.
6. Opłatę za lekcję uiścić należy przed rozpoczęciem zajęć w kasie mieszczącej się w budynku Muzeum.
7. Wysokość opłaty za zajęcia określona jest Zarządzeniem Dyrektora Muzeum.
8. Wstęp dla opiekunów jest bezpłatny.
9. Należy przybyć do Muzeum punktualnie na ustaloną godzinę.
10. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć.
11. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed ustaloną godziną.
12. Okrycie wierzchnie, torby, plecaki należy zostawić w szatni, przed rozpoczęciem zajęć.
13. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych gości.
14. Uczestnicy wykonują polecenia pracownika Muzeum prowadzącego lekcję oraz pracowników obsługi.
15. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.